Domů » Aktuality » Invaze umění – výstava a aukce uměleckých děl

Invaze umění – výstava a aukce uměleckých děl


Ve čtvrtek 7. 12. 2023 se naší škole konala jedinečná akce s velkým potenciálem.
Kroužek Bohémů vedený panem učitelem Horkou spojil své síly s redaktory školního časopisu (T)Lupa, se školním parlamentem a pod záštitou SRPDŠ uspořádal velkolepou výstavu uměleckých děl různého charakteru, jež vyvrcholila aukcí vybraných děl a divadelním představením s názvem Marie, dcera Kajetánova, což pro nás sehrálo ochotnické divadlo z Morkovic.
Cílem této akce bylo propojení dnes již renomovaných umělců s dětmi, jež jsou se svými uměleckými pokusy teprve v začátcích, a ukázat jim tak cestu, kterou by se v budoucnu mohli ubírat.
Velký dík patří všem autorům, kteří nám věnovali svá díla a přispěli tak společně s dražiteli z široké veřejnosti celkovou částkou 27 415 Kč, již škola využije na nákup didaktických pomůcek do nově vybudovaného výtvarného ateliéru. Děkujeme SRPDŠ za to, že nám věnuje celou vydraženou částku, také všem žákům, pedagogům, co se na přípravě či samotné realizaci akce podíleli, a především také všem, co se v čase předvánoční atmosféry zkrátka jen přišli podívat, nebo se dokonce aktivně zapojili do dražby.
Věříme, že tato akce neproběhla na naší škole naposled a příští rok na ni opět navážeme.

Tereza Šimoníková