Testování žáků IX. třídy

V letošním školním roce proběhlo celorepublikové testování žáků IX. tříd, do kterého se zapojila i naše škola. Testovanými předměty byly: český jazyk, matematika a výchova ke zdraví. Testování proběhlo poslední týden v květnu elektronickou formou. Žáci IX. třídy a jejich rodiče si mohou jednotlivé výsledky vyhledat na stránkách ČŠI pomocí svých přístupových hesel. Pod článkem … číst více