Adaptační pobyt

Ve dnech 20.-22. října se v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil adaptační kurz 6. třídy. Třídu doprovázely paní učitelky Dočkalová a Šimoníková a paní asistentka Sabová. Počasí nám přálo, proto se většina aktivit konala venku. Celé tři dny byly nabity mnoha aktivitami, ve kterých žáci mohli upevnit vzájemné vztahy a ve kterých se mohli poznat i … číst více

Říjen plný aktivit

Měsíc říjen je skoro za námi a jelikož byl bohatý na školní aktivity, dovolte nám ohlédnout se za tímto nabitým měsícem. Nejdříve naši školu navštívila společnost Seiferos se svou přehlídkou dravců a sov. Akce se konala za slunečného počasí na fotbalovém hřišti, kde si mohli žáci prohlédnout dravce od těch nejmenších až po největší orly … číst více

Sběr papíru

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnil sběr papíru. Akce byla velmi úspěšná, v průběhu týdne bylo odevzdáno celkem 8 860 kilogramů papíru. Nejlépe se umístily tyto třídní kolektivy: 1. místo – 9. ročník (1 467 kg) 2. místo – 4. ročník (1 231 kg) 3. místo – 2. ročník (1 168,5 kg) Na … číst více

Přespolní běh

Pondělí 27. září se na naší škole neslo ve sportovním duchu. Nejprve jsme si vyzkoušeli evakuovat prostory školy, poté se oba stupně přesunuly na start závodů v přespolním běhu. První stupeň se vydal do oblasti polních cestiček u dálnice. Každá třída měla dvě kategorie – děvčata a chlapci. První tři závodníci z každé kategorie byli odměněni … číst více

Soutěž MISE 45 5. ročník

V pátek 11. 6. se žáci 5. ročníku zúčastnili matematické soutěže zvané Mise 45, která se uskutečnila v Centrálním parku Jižní Svahy ve Zlíně. Soutěž probíhala v duchu záchrany Ostrova zlomené kletby, který spláchla vlna tsunami. Úkolem žáků bylo s využitím svých matematických a logických dovedností ostrov zachránit. Soutěžící se pohybovali podle mapy a na … číst více