Recitační soutěž na prvním stupni

Dne 9. 3. 2022 se u nás na 1. stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Účast byla opravdu krásná, své básně a prózy nám představilo 25 žáků. Vybrat z tohoto počtu ty nejlepší bylo tudíž velmi těžké. A jak to dopadlo? Mladší kategorie (žáci 2. a 3. ročníku): Jan Blahuš Jakub Zelina Rozálie Vlčková, Vojtěch Vrána … číst více

Masopustní karneval

V pátek 4.3.2022 se obě oddělení školní družiny proměnila v ráj masek. Uskutečnil se totiž tradiční masopustní karneval. Celý týden probíhaly přípravy – vyráběli jsme masky, zdobili družinu a povídali si o masopustním veselí. Mohli jsme vidět princezny, čaroděje, zvířátka, mumie, piráty, víly a další pestré převleky a masky. Během karnevalového odpoledne jsme poměřili své síly v několika … číst více

Národní plán doučování

ZŠ Tlumačov se v letošním školním roce 2021/2022 zapojila do projektu Národního plánu doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je snaha zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování je realizováno pedagogickými pracovníky školy a je určeno pro žáky prvního i druhého stupně. Jsme rádi, že můžeme věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání žáků, u … číst více

ČEPS Cup 2022 – „velký florbal menších florbalistů“

  Přes významná covidová omezení jsme se s kluky dohodli, že se v tomto školním roce opět zúčastníme velmi zajímavé sportovní akce – turnaje ve velkém florbalu pro žáky 1.stupně. Základ družstva tvořili členové kroužku florbalu, který vedu v rámci DDM Sluníčko Otrokovice – Tlumačov. Klukům po několika letech přípravy florbal jde a hodně jsme také stáli o … číst více

Poděkování

Ve dnech 29. a 30. září se konala na naší škole v rámci Českého dne proti rakovině sbírková akce, na které se podařilo vybrat celkově 3212 Kč. Vybrané finanční prostředky byly věnovány onkologicky nemocným pacientům na podporu jejich léčby a vybavení center. Všem zúčastněným dárcům moc děkujeme za podporu! ZŠ Tlumačov

Družinka v knihovně

Je mi potěšením Vám napsat o tom, jak trávíme s dětmi z odpolední družiny chvíle v Žákovské knihovně. Dvakrát týdně si v příjemném prostředí naší knihovny čteme a listujeme knihami, časopisy a komiksy. Většinou mi děti přinesou knihu k předčítání, někteří sami kousek přečtou ostatním kamarádům. Pokud děti objeví v regálech knihovny zajímavou knihu, mohou si … číst více

Adaptační pobyt

Ve dnech 20.-22. října se v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil adaptační kurz 6. třídy. Třídu doprovázely paní učitelky Dočkalová a Šimoníková a paní asistentka Sabová. Počasí nám přálo, proto se většina aktivit konala venku. Celé tři dny byly nabity mnoha aktivitami, ve kterých žáci mohli upevnit vzájemné vztahy a ve kterých se mohli poznat i … číst více

Říjen plný aktivit

Měsíc říjen je skoro za námi a jelikož byl bohatý na školní aktivity, dovolte nám ohlédnout se za tímto nabitým měsícem. Nejdříve naši školu navštívila společnost Seiferos se svou přehlídkou dravců a sov. Akce se konala za slunečného počasí na fotbalovém hřišti, kde si mohli žáci prohlédnout dravce od těch nejmenších až po největší orly … číst více

Sběr papíru

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnil sběr papíru. Akce byla velmi úspěšná, v průběhu týdne bylo odevzdáno celkem 8 860 kilogramů papíru. Nejlépe se umístily tyto třídní kolektivy: 1. místo – 9. ročník (1 467 kg) 2. místo – 4. ročník (1 231 kg) 3. místo – 2. ročník (1 168,5 kg) Na … číst více

Přespolní běh

Pondělí 27. září se na naší škole neslo ve sportovním duchu. Nejprve jsme si vyzkoušeli evakuovat prostory školy, poté se oba stupně přesunuly na start závodů v přespolním běhu. První stupeň se vydal do oblasti polních cestiček u dálnice. Každá třída měla dvě kategorie – děvčata a chlapci. První tři závodníci z každé kategorie byli odměněni … číst více