Domů » Aktuality » Zpráva o dětské policii v obci Tlumačov – 13.09.2011

Zpráva o dětské policii v obci Tlumačov – 13.09.2011

Již tradiční akce obce Tlumačov, Policie ČR, Celní správy Zlín a Městského úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního s názvem „Dětská policie“ proběhla dne 13.09.2011 od 12.00 hodin do 15.00 hodin na území obce Tlumačov.

 Akce se účastnili žáci čtvrtého ročníku základní školy, kteří se pro dnešní odpoledne stali součástí policejních hlídek. Akce se uskutečnila na dvou stanovištích, a to jak  v centru obce, tak i na jejím začátku.

 

Žáci dohlíželi spolu příslušníky Policie ČR, dopravního inspektorátu Zlín a obvodního oddělení Napajedla na dodržování pravidel silničního provozu. Při kontrolách se hlídky soustředily především na technický stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování nejvyšší povolené rychlosti, dodržování zákazu požití alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček a povinnost celoročního svícení motorových vozidel.

 

Druhá hlídka se pak společně s Celní správou Zlín zaměřila na dodržování bezpečnostních přestávek a nejvyšších povolených hmotností.

Smyslem akce byla především bezpečnost na silnicích.

 

Akce se účastnili žáci čtvrtého ročníku základní školy, kteří se pro dnešní odpoledne stali součástí policejních hlídek. Akce se uskutečnila na dvou stanovištích, a to jak  v centru obce , tak i na jejím začátku.

 

Žáci dohlíželi spolu příslušníky Policie ČR, dopravního inspektorátu Zlín a obvodního oddělení Napajedla na dodržování pravidel silničního provozu. Při kontrolách se hlídky soustředily především na technický stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování nejvyšší povolené rychlosti, dodržování zákazu požití alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček a povinnost celoročního svícení motorových vozidel.

 

Druhá hlídka se pak společně s Celní správou Zlín zaměřila na dodržování bezpečnostních přestávek a nejvyšších povolených hmotností.

Smyslem akce byla především bezpečnost na silnicích.

 

Akce se zúčastnilo 6 dětí ze 4. třídy základní školy Tlumačov. Žáky nominovala škola sama. Hlídka se skládala z příslušníků Policie ČR, obvodního oddělení Otrokovice a dopravního inspektorátu, a 3 žáků. Další hlídka se pak skládala z příslušníků Celní správy Zlín, příslušníků Policie ČR, obvodního oddělení Otrokovice a 3 žáků..

 

V domluvenou dobu se žáci dostavili s pedagogickým dozorem na předem určené místo, kde na ně již čekali policisté. Žáci měli možnost podívat se do služebního vozidla Police ČR i Celní správa Zlín, vyzkoušet si měření rychlosti mobilním radarem a vážení nákladních vozidel. Dětské policisty přivítala spolu s policisty a celníky i vedoucí odboru dopravně-správního Městského úřadu Otrokovice Renáta Krystyníková. Společně dětem také připomněli, co bude jejich úkolem.

Bezpečnost dětí byla zabezpečena výstražnými vestami s nápisem Dětská policie.

Děti obdržely upomínkové předměty. Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od partnerů akce. K hříšníkům byli dětští policisté shovívaví a prohřešky řešili domluvou a červeným plyšovým medvídkem od jednoho ze sponzorů akce společnosti Hamé.

 

Celkem bylo v rámci akce Dětská policie zastaveno a důkladné kontrole podrobeno 21 vozidel. 19 řidičů motorových vozidel obdrželo od dětské hlídky upomínkové předměty. U 2 řidičů byly zjištěny drobné přestupky, které byly na místě vyřešeny domluvou a předáním již zmíněného červeného plyšového medvídka. Žádný řidič nemusel být řešen za překročení nejvyšší dovolenou rychlost v obci. Kontrolnímu vážení byly podrobeny 3 nákladní automobily a ani jedno nebylo přetížené.

 

Dětská policie je jednou z preventivních dopravně-bezpečnostních akcí organizovaných v obci Tlumačov. Žáci při ní mají možnost vyzkoušet si v praxi provoz na pozemních komunikacích, seznámit se s ním a podívat se na jednotlivé úkony, které policisté a celníci provádí. Smysl této akce spočívá v tom, aby si děti vyzkoušely, jakým způsobem pracují složky Policie ČR a Celního úřadu, tak aby v budoucnu, až budou mít vlastní řidičské oprávnění, se na cestách chovaly slušně a věděly, že na silnicích může být bezpečno, ale i nebezpečno.

Děti si na této akci nejvíce cení možnosti pohybovat se v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich práci i přístroje, které používají. Také uvolnění ze školních povinností je pro ně vítaným zpestřením. Při plnění svých povinností se žáci i přes prvotní rozpaky rychle zbavili ostychu a dali se do řeči s policisty. Lépe se tak vžili do jejich role a uvědomili si obrovskou zodpovědnost, kterou jako ochránci pořádku mají. Pozitivně tuto akci hodnotí i pedagogové.

 

Partnery akce jsou: BESIP, Policie ČR, Barum Continental, spol. s r.o., Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, ČSAD Vsetín, LKW Vrábel, Teplárna Otrokovice a.s., Hamé s.r.o., Pipelife Czech s.r.o., STAR ZLÍN, a.s., PROFIRE s.r.o., CEMEX Sand, s.r.o., SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., DLC Napajedla a.s., STAVYMA spol. s r.o., STAVERA s.r.o., TOMATEX Otrokovice, a.s. a AVON.