Domů » Aktuality » Co se děje večer u školy? Koho a proč lákají temná zákoutí?

Co se děje večer u školy? Koho a proč lákají temná zákoutí?

Nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem nás děje a čeho se v budoucnu můžeme i obávat!

Nevíte, jak naložit s volným časem?? K napsání tohoto příspěvku mne inspirovalo několik nepříjemných a hodně nemilých zkušeností z minulých měsíců. Všechno to začalo v měsíci květnu tohoto roku, kdy jsme ráno při příchodu do školy zjistili, že dva neznámí chlapci a dvě dívky, zřejmě pod vlivem alkoholu, způsobili škodu na naší škole. Jednalo se o škodu na květinové výzdobě, kterou opatrují žáci školy, o utržený okenní parapet a znečištěnou a poškozenou fasádu. Myslím si, že člověk nepotřebuje ani mimořádnou fantazii na to, aby si představil, jak mohl večerní „alkoholový dýchánek“ zahalený oblakem cigaretového dýmu vypadat. Nejhorším zjištěním pro mne byla skutečnost, že se jednalo o „místní mladíky“, se kterými se řada lidí během zmiňovaného večera bavila, ale které nebylo možné identifikovat jménem. Přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo v rámci podnětu předaného Policii ČR označit podezřelé a tímto výrazněji přispět k jejich identifikaci. Přesto stále věříme, že pokud Policie ČR pachatele odhalí a budou potrestáni, bude se jednat o jednoznačný signál, že toto závadné chování a jednání nebudeme v žádném případě trpět a tolerovat!!


Situace kolem školy má však v současnosti bohužel další negativní vývoj. Ve večerních hodinách se v temných zákoutích hlavního vchodu schází zřejmě i další „místní“, po kterých zůstávají před školou nedopalky cigaret a občas i prázdné lahve od alkoholu. Společně si ve škole klademe otázky, o koho se jedná, proč se „místní dorost“ neschází v klubech, na diskotékách, na hřištích, v bazénech a tělocvičnách, na koncertech, v divadle a hlavně, čeho se od nich můžeme ještě dočkat? Bohužel jsme se celkem brzy dočkali. Poničené jehličnany květinové výzdoby v době „dušiček“ nám připomněly, že musíme být stále ostražití a ve střehu. Navíc se v naší blízkosti začal objevovat nový fenomén a to počínající stalking, který já osobně spatřuju v nevhodném chování, které se projevuje zejména opakovaným fyzickým sledováním osob, které provozují pohybové aktivity v tělocvičně školy. Je jasné, že takový zájem cílenou osobu mimořádně obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzuje u ní nepříjemné pocity a obavy.


Myslím si, že je nyní na nás, abychom si společně uvědomili a otevřeně si přiznali, že se s největší pravděpodobností jedná o některé naše bývalé žáky a tím pádem o místní mladistvé, kteří mají své rodiny a hlavně zodpovědné rodiče. Zkuste s nimi jako správní rodiče probrat, jak a s kým tráví svůj volný čas. Proberte s nimi škodlivost kouření a požívání alkoholu. Upozorněte je na zásadní závadovost stalkerství a vandalismu. Mějte přehled o tom, co je baví a o co se zajímají a všemožně je podporujte je v jejich zájmech o sport, kulturu, umění a všechno dobré a prospěšné.


Pevně věřím, že pak nebudeme muset opakovaně žádat o policejní kontrolní výjezdy a zase se budeme při procházkách obcí cítit příjemně a bez obav.

Mgr. Robert PODLAS ředitel školy