Domů » Aktuality » Závěr školního roku

Závěr školního roku

Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 se uskutečnilo již 26. června ve velké tělocvičně naší ZŠ.

První stupeň zahájil tento den  v 8.00, druhý stupeň v 9.00. K žákům promluvil pan ředitel, který jim popřál krásné prázdniny. Každý z třídních učitelů se se svou třídou rozloučil zvlášť, zhodnotil celý uplynulý školní rok, úspěchy i neúspěchy, a ocenil vybrané žáky za jejich výborné studijní výsledky, práci pro třídu či hezké chování ke spolužákům i dospělým. Naši prvňáčci si připravili pro odcházející deváťáky krátký program a na závěr jim předali absolventské medaile. Svůj čas nám věnoval i pan starosta, který všem popřál příjemně strávené dny volna. Po ukončení akce v tělocvičně se všichni žáci přesunuli do svých tříd, kde jim třídní učitelé předali vysvědčení.

Loučení s tímto školním rokem bylo pro první i druhý stupeň velmi dojemné a hezké! I my všem přejeme hodně sluníčka, pohody, spoustu zážitků a pěkných chvil s kamarády a rodinou!

Lenka Hricová a Lenka Žůrková