Domů » Aktuality » Hodnocení projektu zvyšování úrovně vzdělávání v ORP Otrokovice

Hodnocení projektu zvyšování úrovně vzdělávání v ORP Otrokovice

Na naší škole končí projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“. V průběhu školního roku 2014/2015 byla naše škola zapojena do projektu, jehož cílem byla „podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, popř. předčasným odchodem ze systému vzdělávání“. Projekt byl financován evropským sociálním fondem v ČR a poskytl naší škole finanční prostředky ve výši 1 335 000 Kč.

ProjektZ uvedených prostředků jsme v průběhu roku financovali: zajištění bezbariérového přístupu na II.st.školy, doučování žáků, kteří byli cílovou skupinou podpory, hw a sw vybavení pro podporu výuky žáků moderními technologiemi (tablety), nákup multifunkčního zařízení pro kopírování  a scanování a pořízení výukových pomůcek v nezanedbatelném objemu.

Velmi významnou investicí projektu bylo financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – konzultantů a vedení školy. Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili  3 denního pracovního semináře na téma „Týmová spolupráce“, který měl u většiny velmi příznivou odezvu na jeho průběh a přínos. Jako velmi zdařilou akci jsme společně hodnotili účast na vzdělávacím programu „Jak řešit šikanu ve školním prostředí“, pod vedením lektorky KPPP Zlín Mgr. I.Grodové. Celkově jsme ocenili „masivní“ podporu oblasti vzdělávání pedagogů jako významný krok v rámci profesního růstu každého z nás.

Největším přínosem projektu bezesporu zůstala právě individuální podpora žáků, která probíhala zejména formou individuálních konzultací, často i několikrát v týdnu. Do projektu se na naší škole zapojilo 12 konzultantů na obou stupních školy. Jejich podporou a individuální pomocí bylo „zasaženo“ 30 žáků, což je 15% všech žáků  školy. Samozřejmě ne u všech podporovaných žáků se nám podařilo dosáhnout velmi výrazného efektu, ale na základě hodnocení efektivity podpory jich bylo určitě víc než 80%.

Významným momentem realizace projektu bylo i zařazení služby školního psychologa do vzdělávací nabídky školy. Naše školní psycholožka Alžběta pracovala ve škole každou středu odpoledne a řada našich žáků si k ní celkem brzy našla cestu. Psycholožka s nimi konzultovala výchovné i vzdělávací problémy a pomáhala je řešit.

Celkově můžeme konstatovat, že projekt byl na naší škole velmi úspěšný a jistě bychom i do budoucna stáli o možnost pokračovat v duchu „Strategického plánu rozvoje vzdělávání v ORP Otrokovice“, který se stal jedním z jeho výstupů.

Mgr. Robert Podlas
ředitel školy a koordinátor projektu