Domů » Aktuality » Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně

Představme si Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Bohužel k němu chybí návod na použití. Jak tedy vlastně pracuje? Co se uvnitř tohoto složitého soukolí odehrává? A proč je Země tak vhodná pro život? Na tyto a další otázky odpovídal školní vzdělávací program "Země v pohybu".

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se 44 žáky 4., 5. a 6. ročníku vyrazili do brněnského planetária. Vyjeli jsme brzy ráno, cesta krásně utíkala a v Brně nás přivítal první sníh, který vehnal radost do tváří nás všech. Na místě jsme byli první a měli čas si užít připravené projekce a foto koutky v prostorách budovy. Po svačince nás moderátor uvedl do digitária, kde jsme zhlédli objednaný pořad Země v pohybu. Dozvěděli jsme se mnoho o základních pohybech naší planety, fázích Měsíce, planetách a souhvězdích, zkoumali jsme zemské klima, názorně se seznámili s koloběhem uhlíku…
Po skončení pořadu nechyběla zastávka u stánku se suvenýry a výstavy ve venkovních prostorách planetária.
Myslím, že výlet splnil naše očekávání a vrátlili jsme se domů plni zážitků, dojmů a nových poznatků. Dětem patří pochvala a poděkování za pěkné chování v průběhu celé akce.