Domů » Aktuality » Preventivní program pro žáky

Preventivní program pro žáky

Co dělat v případě nebezpečí požáru?

   Ve čtvrtek 3. listopadu se žáci naší školy zúčastnili programu připraveného členy Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Dva jeho členové besedovali se žáky o této problematice, znovu s nimi opakovali informace týkající se hasicích přístrojů a manipulace s nimi. Také dětem připomněli, jak postupovat v případě požáru a na koho se obrátit o pomoc. Předvedli také ukázky výstroje  a hasicí přístroje v akci. I děti samy si mohly vyzkoušet, jak hasicí přístroje fungují.