Domů » Aktuality » Umělecký přednes na II. stupni

Umělecký přednes na II. stupni

S končícím únorem jsme začali na druhém stupni s letošním prvním recitačním kolem v rámci Celostátní přehlídky mladých recitátorů.

Mezi žáky  6. – 9. ročníku se našlo devět příznivců uměleckého přednesu. V kategorii žáků 6. a 7. ročníku si do soutěže  texty od J. Žáčka, J. Wericha a J. Suchého připravili: Daniela Vejmělková, Katka Rulfová, Tomáš Hrtús, Jolana Kozumplíková a Adéla Borská.                                                                                  

Porota složená z vyučujících Čj II. stupně udělila 1. místo Jolaně Kozumplíkové ze VII. třídy a 2. místo Daniele Vejmělkové z VI. třídy.

Milým překvapením pro nás byla účast čtyř soutěžících z nejvyšších ročníků, a to Tondy Čevely  a Alči Konečné z osmé třídy, dále Adama Bilíka a Míši Horkové z třídy deváté. Kluci si vybírali z básnické tvorby Jana Nerudy a Jaroslava Seiferta, holky daly přednost prozaickým textům P. Braunové a L. N. Petracové. Postupujícími do okrskového kola se stali na 1. místě Míša Horková a Tonda Čevela na místě druhém. Zda se svými texty tito čtyři ocenění zabodují i v okrskovém kole, uvidíme  již 7. 3. V tento den bude naše škola hostit recitátory z pěti okolních základních škol.

Všech devět žáků, kteří ve školním kole soutěžili, ukázalo, že jsou těmi, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas přípravě něčeho, co není povinné. To se už mezi dnešní mládeží až tak nevidí. 

Vážím si toho a děkuji.                                                                                              za vyučující Čj L. Jirušková