Domů » Aktuality » Informace k zahájení šk.r. 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.

Informace k zahájení šk.r. 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k blížícímu se začátku školního roku 2021/2022 potřebujete vědět následující informace.

 • V naší škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 3krát po sobě v termínech: 1.9. 2021 (středa), 6.9. (pondělí) a 9.9.2021 (čtvrtek)
 • Pokud by došlo k odhalení lokálního ohniska nákazy, bude se v testování pokračovat celý měsíc září (1x  týdně).
 • Pokud se žádné ohnisko ve škole neobjeví, bude testování po 9.září 2021 zastaveno!
 • Testování proběhne ve kmenových třídách pod vedením proškolených učitelů školy neinvazivními testy Genrui BioTech SAMOODBĚREM.
 • Škola umožní v individuálních případech asistenci „třetí osoby“ při testování nejmladších žáků školy.
 • Před testováním budou všichni žáci opakovaně poučeni a seznámeni s průběhem testu.
 • Pokud se žák preventivního testování na začátku vyučování nezúčastní, provede si test bezprostředně po svém příchodu pod dohledem některé z asistentek pedagoga.

Žáci, kteří testování nepodstupují:
 • žáci očkovaní proti onemocnění covid-19 (14 dní po plně dokončeném očkování)
 • žáci, kteří prodělali onemocnění (180 dní od prvního pozitivního testu)
 • žáci, negativně testovaní v odběrovém místě
 • škola vyžaduje v uvedených případech doklady!!

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze při splnění podmínek MO MZ ČR (např. použití ochrany dýchacích cest ve škole i v družině)!

Chtěl bychom vás touto cestou požádat o konstruktivní a tolerantní postoj  k plošnému  screeningovému testování, které podporuje všechna režimová opatření, která máme ve škole nastavena.
Děkuji!
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy