Vyhodnocení SCIO testů žáků 9.ročníku

Ve školním roce 2010/2011 se žáci 9. ročníku zúčastnili celostátních zkušebních testů (SCIO). SCIO testy jsou složeny ze čtyř oblastí: český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady (OSP). Výsledky jsou porovnávány s výsledky všech základních škol a gymnázií, které se testů zúčastnily. Žáci si mohou koupit svou osobní hodnotící zprávu, která jim může … číst více

Čeho si naše děti váží?

Doposud jsem posílala na web školy články, které chválily děti za jejich aktivity, úspěchy a pěkné chování. Tentokrát bude kratičký článek o aktivitách, které rozhodně pochválit nelze. A proč vlastně? Minulý týden byl na dívčích toaletách nainstalován zcela nový, moderní zásobník na toaletní papír. Neuběhlo ani půl hodiny a náhodné nahlédnutí učitele vykonávajícího dozor na … číst více

Zápis k povinné školní docházce 2011-2012

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční 1.února 2011 v učebnách prvního stupně ZŠ v době od 13:30 do 17:00 hodin. Náhradní termín zápisu je 8. února 2011 (v době od 13:00 do 15:00 hodin) část třetí hlava I § 36 zákona č.561/2004 Sb.: Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále … číst více

Zimní ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov

Dne 4.12.2010 se v sále sokolovny Tlumačov uskutečnil ples pořádaný SRPDŠ a Základní školou Tlumačov. Po uvodním slově, v rámci něhož ředitel školy Mgr. Robert Podlas a předseda SRPDŠ Lenka Hricová přivítali všechny přítomné a popřáli jim příjemný večer, se rozproudila zábava ve znamení tance a různých vystoupení. Vedle zpěvu žáků ZŠ Tlumačov, zaujala přítomné … číst více

Perníkáři

Výtvarná výchova nám tentokrát hodně voněla. Zašli jsme do školní kuchyňky a rozdělili si práci. Někteří váleli těsto, jiní vykrajovali tvary, další je potírali vejcem, početná skupinka louskala ořechy a zároveň je pojídala, ostatní mazali plechy a hlídali troubu. Kluci všem uvařili dobrý čaj a poslední si vzali zodpovědně na starost umývání a úklid. Bylo … číst více

Zážitková pedagogika v V. třídě

29. listopadu – po první adventní neděli vyučovaly dvě hodiny v 5. ročníku studentky Pedagogické fakulty v Olomouci. Získaly tak hodně zkušeností pro svou vysokoškolskou práci. Vše se týkalo adventní doby. Děti srovnávaly staré a nové básně, zahrály si na básníky, ve skupinách skládaly pranostiky, soutěžily formou hry „KUFR“ nebo předváděly kreslením a pantomimou vánoční … číst více

Tečka za projektem: „Bráníme se drogám a gamblingu“

Dne: 7. 10. 2010 byl našemu projektu Bráníme se drogám a gamblingu udělen „Evropský certifikát kvality“ (European Quality Label). Tento certifikát je dokladem toho, že práce našich žáků odpovídá vysokým evropským měřítkům. I na základě udělení tohoto certifikátu jsme byli pozváni na Minikonferenci eTwinning konanou dne 9. listopadu na SŠT Přerov. Zde dostali zástupci žáků 9. ročníku … číst více