Domů » Aktuality » Preventivní dopis rodičům a veřejnosti.

Preventivní dopis rodičům a veřejnosti.

Vážení rodiče, milí obyvatelé Tlumačova, nám, pracovníkům základní školy Tlumačov, velmi záleží na tom, aby z našich žáků vyrostli vzdělaní a slušní lidé, kteří by našli uplatnění v budoucím životě. Proto je vedeme k vzájemné toleranci a úctě, k životu bez návykových látek, k odpovědnosti za své chování a jednání. Chceme, aby naši žáci pozitivně přistupovali k práci i k životu, žili zdravým způsobem života, odmítali projevy rasismu i xenofobie.

Tyto naše snahy se snažíme naplňovat v rámci preventivního programu školy, který můžete nalézt na našich webových stránkách. (www.zs.tlumacov.cz)

 

Poslední dobou cítíme, že je pro žáky čím dál obtížnější se některým negativním jevům úspěšně bránit. Nejedná se pouze o snadnou dostupnost alkoholu a cigaret, ale také o nárůst různých mezilidských konfliktů a sobectví. Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí pomáhat všem žákům, kteří mají v těchto oblastech problémy a potíže.

 

Nemůžeme však v této snaze zůstat osamoceni. Například o škodlivosti kouření můžeme dětem vykládat denně, ale pokud jim cigarety kdekdo prodá a nikdo je kromě nás na rizika kouření neupozorní, tak se naše snahy míjí účinkem a škola se tak stává jakýmsi izolovaným ostrovem, kde se vyžadují pravidla, jež v reálném světě není potřeba dodržovat, protože je nikdo nepožaduje.

 

Velmi by nám pomohlo, kdyby o rizicích zneužívání návykových látek a jiných negativních jevech např. o šíření pornografických materiálů slyšeli naši žáci i mimo školu. Mohou si s nimi o tom promluvit třeba rodiče, kteří mají zásadní vliv na to, jaký budou mít jejich děti postoj k životu a k závislostem. Ve škole jsou k dispozici materiály k dané problematice a v případě zájmu Vám můžeme poskytnout i kontakty na odborníky. Budeme také rádi, pokud nám sdělíte vaše postřehy a náměty týkající se této problematiky. Vaše náměty nám mohou v naší práci velmi pomoci.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme hodně radosti z Vašich dětí.

Učitelé školy.

 

Soubor ve formátu pdf. můžete nalézt zde.