Přijetí nejlepších žáků třídních kolektivů u pana starosty

V úterý 28.6.2022 byli přijati a oceněni panem starostou Petrem Horkou nejlepší a nejúspěšnější žáci z jednotlivých třídních kolektivů za školní rok 2021/2022. Byli vybráni žáci, kteří mají výborný prospěch, svědomitý přístup k práci a úspěchy ve školních i mimoškolních soutěžích. Setkání na Obecním úřadu v Tlumačově bylo velmi příjemné, žáci si odnesli odměnu a bylo pro ně připraveno … číst více

Zdravý týden

Týden od 6. do 10. června se nesl ve znamení zdravého životního stylu. Celý týden odstartovala pondělní soutěž s názvem Peče celý Tlumačov, v níž žáci a vyučující soutěžili o nejlepší zdravý pokrm. Recepty byly hodnoceny porotou složenou ze zástupců tříd. Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velké poděkování. Vaše recepty všechny zaujaly svojí nápaditostí a … číst více

Anglické odpoledne

Ve čtvrtek 2. června se čtvrťáci sešli na dalším anglickém odpoledni. Cílem bylo objevování Velké Británie a alespoň části toho, co k ní neodmyslitelně patří. Nechyběla, samozřejmě, vlastnoručně vyrobená svačina. V pondělí 13. a 20. června se konalo „anglické odpoledne s rodilým mluvčím“. V prvním termínu byla akce věnována dětem ze třetí a čtvrté třídy, … číst více

Exkurze do Pevnosti poznání

Ve středu 25. května zorganizovaly vyučující fyziky pro žáky 6. a 7. třídy exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Žáky čekal velmi nabitý program. Nejprve si spolu s animátory vyzkoušeli ovládání blesků, vody a další zajímavé experimenty z mnoha fyzikálních oblastí, poté žáci v expozici Světlo a tma míchali barvy. Měli také možnost vidět sebe na snímku z termokamery, … číst více

Den dětí na 2. stupni

Letošní Den dětí jsme na naší škole oslavili přesně 1. června formou tří volitelných výletů. Každý si mohl zvolit zaměření dle vlastního výběru. První variantou oslavy Dne dětí byla sportovní aktivita v podobě cyklovýletu do Kroměříže, které se zúčastnilo 21 žáků 2. stupně. V historickém centru Kroměříže žáky čekala zmrzlinová odměna, poté se vydali zpět do … číst více

Land art v 5. ročníku

V hodinách Výtvarné výchovy jsme s žáky 5. tříd využili teplého květnového počasí a vydali jsme se do parku, kde si žáci vyzkoušeli netradiční techniku s názvem Land art neboli krajinné umění. V rámci skupinek si žáci nejprve vymysleli svůj vlastní návrh, poté si rozdělili práci a sbírali přírodní materiál (hlína, kamínky, bukvice, šišky, tráva, listy, větvičky, květy….). … číst více

Škola v přírodě – Koryčany 2022

V pondělí 25. dubna vyrazili žáci 4. a 5. ročníku na školu v přírodě. Naší cílovou destinací bylo Hipocentrum v Koryčanech. Náš každodenní program se skládal ze čtyř částí. První částí byl ekologický program, o který se starala paní Lída. Společně s ní jsme se seznamovali s faunou a florou místního ekosystému – nejen teoreticky, ale i prakticky prostřednictvím … číst více

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 28.4.2022 se v obou odděleních školní družiny uskutečnilo magické odpoledne. Děti se celý týden poctivě připravovaly. Menší děti kreslily své vlastní papírové čarodějnice a větší děti si společně vyrobily a nabarvily velkou čarodějnici z kartonu. Během čtvrtečního odpoledne jsme se vydali za školu k potoku, někteří oblečení do strašidelných čarodějnických kostýmů, abychom mohli všechny vyrobené čarodějnice … číst více

Anglické odpoledne

Po dvouleté vynucené pauze jsme obnovili tradici anglických odpolední, jejichž cílem je seznamovat se s kulturou anglicky mluvících zemí. Akce proběhly v březnu a v dubnu a byly určeny dětem ze třetí, čtvrté a páté třídy. Vyzkoušeli jsme, jak to chodí v Británii v předvelikonočním období, ochutnali britské speciality a zahráli si hry, které se … číst více